กิจกรรม : กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิ
รายละเอียด :
    กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศร ภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 ณ สระแม่โอ หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2563    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**