กิจกรรม : บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๒)

รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลร่มเมืองร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง ทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลเมืองพัทลุง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลำ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหูแร่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านลำ อสม.รพ.สต.บ้านหูแร่ อสม.รพ.สต.บ้านลำ รวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๒)ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กลุ่ม 6๖๐๘ หญิงตั้งครรภ์และกลุ่ม ๗ โรค แต่ที่ขาดไปไม่ได้ทางเทศบาลตำบลร่มเมืองขอขอบคุณ ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ หมู่ที่๓ หมู่ที่๔ และหมู่ที่๘ ที่ให้การสนับสนุนเต้น และเก้าอี้ มาบริการให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในครั้งนี้ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**