กิจกรรม : ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๑)
รายละเอียด :
    วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลร่มเมืองร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง ทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง ทีมเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนฉีด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลำ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหูแร่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านลำ อสม.รพ.สต.บ้านหูแร่ อสม.รพ.สต.บ้านลำ รวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๑)ให้กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๔๑ คน แต่ที่ขาดไปไม่ได้ทางเทศบาลตำบลร่มเมืองขอขอบคุณ #นายทวีศักดิ์ บุญวิสูตร ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๓ #นางอรเนตร เรืองรักษ์ หมู่ที่4 #นางชะอ้อน นิลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ และ#นายประทีป ปาลนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ที่ให้การสนับสนุนเต้น และเก้าอี้ มาบริการให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ในครั้งนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 3 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**