กิจกรรม : ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๓)ให้กลุ่มประชาชนทั่วไป


รายละเอียด :
    วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลร่มเมืองร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง ทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง ทีมเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนฉีด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลำ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหูแร่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านลำ อสม.รพ.สต.บ้านหูแร่ อสม.รพ.สต.บ้านลำ รวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๓)ให้กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑๗๐ คน แต่ที่ขาดไปไม่ได้ทางเทศบาลตำบลร่มเมือง #ขอขอบคุณ นายประทีป ปาลนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ที่ให้การสนับสนุนเต้น เก้าอี้ มาบริการให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีน #ขอบคุณพนักงานลูกจ้างสุภาพบุรุษที่ช่วยเตรียมเต็นท์ เก้าอี้และ #กองคลังการต้อนรับที่สดใส สวยงามให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ #ร่วมสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**