กิจกรรม : โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๓
รายละเอียด :
    วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ทางเทศบาลตำบลร่มเมือง ภายใต้การนำโดย นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นางวลัยลักษณ์ บัวศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายประพันธ์ ศรีชะนันท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**