กิจกรรม : ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ สงขลา


รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายประพันธ์ ศรีชะนันท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายปณิธาน นิลแก้ว สท. เขต ๑ นายธีระยุทธ ฤทธิเนียม สท.เขต ๒ นายอนัน อนุรักษ์ สท.เขต ๑ และนักพัฒนาชุมชน ได้เดินทางไปติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ สงขลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**