กิจกรรม : โครงการปั่นปันรัก ปั่นชมธรรมชาติ ชมตลาดประชารัฐ ชมสวนป่านาโอ่ และเช็คอินล่องเรือ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน

รายละเอียด :
    วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ทางเทศบาลตำบลร่มเมือง ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้จัดโครงการปั่นปันรัก ปั่นชมธรรมชาติ ชมตลาดประชารัฐ ชมสวนป่านาโอ่ และเช็คอินล่องเรือ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปั่นปันรัก ภายใต้การนำโดย นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นางวลัยลักษณ์ บัวศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายประพันธ์ ศรีชะนันท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**