กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง

รายละเอียด :
    วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ โดยนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ตัวแทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.รพ.สต. และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง)ในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ จากโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง ยังคงเปิดรับโครงการจากชุมชน องค์กรเครือข่ายตำบลร่มเมืองนะคะ#งานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ด้านสาธารณสุข ชุมชนจัดการตัวเองได้ มาพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดกัน งบประมาณกองทุนฯพร้อมให้การหนุนเสริมชุมชน#งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง โดยฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด ❤️พวกเราพร้อม..ชุมชนพร้อม…มาร่วมงานกันนะคะ#ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเมือง นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง และนางวลัยลักษณ์ บัวศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง #ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม#
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**