กิจกรรม : ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๓)
รายละเอียด :
    วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลร่มเมือง ขอขอบคุณ หมอนา น.ส.ณัฏฐณิชา สมจิตร รพ.สต.บ้านทุ่งยาวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนฉีด ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านลำ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหูแร่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านลำ อสม.รพ.สต.บ้านหูแร่ อสม.รพ.สต.บ้านลำ รวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกถึงชุมชน (เข็มที่๓)ให้กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๘ คน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**