กิจกรรม : โครงการจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างฝายมี ชีวิตในคลองนาโอ่
รายละเอียด :
    เทศบาลตำบลร่มเมืองจัดโครงการจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างฝายมี ชีวิตในคลองนาโอ่ ฟื้นสภาพความสมบูรณ์เติมน้ำซับใต้ผิวดิน สร้างความชุ่มชื้นกับพื้นที่สวนยางพาราสวนไม้ผล สองฝั่งคลอง พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย ที่คลองวัดโอ่ หมู่ 1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ทางเทศบาลตำบลร่มเมือง ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ได้จัดทำฝายมีชีวิตโดยนำเอากระสอบใส่ทราย แล้วมาวางกั้นเป็นฝาย ใช้ต้นไผ่ ทำเป็นแนวโครงสร้าง ขนาด ความกว้างที่ 6 เมตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำในช่วงหน้าฝน และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทั้งยังส่งผลให้ตลิ่งริมสองแนวคลองมีความชุ่มชื้น พืชผลทางการเกษตรทั้งสวนยางพารา และสวนไม้ผล มีการเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาดพัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเปิดโครงการ มีนาย สมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต รองนายกฯ และคณะให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง บอกว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดทำขึ้นตามโครงการจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการบูรณาการร่วมระหว่าง สสส. ทางจังหวัด และเทศบาลตำบลร่มเมือง จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 แสน 3 หมื่นบาท เริ่มต้นจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา ในเรื่องของสายน้ำ ฝายชีวิต สัตว์ และสายน้ำ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง มาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตระหนักรักษ์ และมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เกื้อหนุนและสอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจัดทำฝายมีชีวิตในสายคลองนาโอ่ แห่งนี้ นอกเหนือจากการฟื้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ในตำบลร่มเมืองแล้ว ยังใช้เป็นจุดพักผ่อน ของชาวบ้านในพื้นที่ และเตรียมพัฒนาสู่การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย โดยจะมีการจัดทำตลาดนัดชุมชน กิจกรรมการล่องแพ และพายเรือ ในระยะทาง 1 กม เริ่มต้นจาก น้ำตกผีสิง สิ้นสุดที่ ฝายมีชีวิต เพื่อ ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับคลองนาโอ่ เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลร่มเมือง โดยมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัด ผ่านคลองลำพื้นที่ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จ พัทลุงก่อนเข้าสู่คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง และไหลลงสู่ พื้นที่ ตำบลท่าแค ตำบลตำนาน ตำบลพญาขัน ก่อนไหลสู่ทะเลลำปำ ถือเป็นสายน้ำหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวจังหวัดพัทลุง อีกสายหนึ่ง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**