แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลร่มเมือง พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 เม.ย. 2565
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลร่มเมือง พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 เม.ย. 2565
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 เม.ย. 2564
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ต.ค. 2563
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
13 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1