ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  - ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  ให้ท่านเสนอญัติเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้กับสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  ภายในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕  เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบการประชุมต่อไปSlot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน