ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน