ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๕  ในวันอังคารที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕      เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาสลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 315 คน