ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ในเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๕     ให้ท่านเสนอญัตติ  เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้กับสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  ภายในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม    ต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 309 คน