ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 373 คน