ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด :                   ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในเดือนสิงหาคม  ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ให้ท่านเสนอญัตติ  เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้กับสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  ภายในวันที่  ๒๔  กรกฏาคม   ๒๕๕๕  เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน