ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕  ในวันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 341 คน