ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด :     ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันจันทร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน