ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕  ในวันจันทร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง

Slot Online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน