ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบร่มเมือง ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน