ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562
  รายละเอียด : -วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
-วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
-วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
-วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
-วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
-วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
-วันที่10 เมษายน2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
-วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลร่มเมือง หมู่ที่4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน