ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลร่มเมืองได้ทำบัญชีโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน