ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปีการศึกษา2562
  รายละเอียด : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปีการศึกษา2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน