ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงลูกอ่อน หมู่ที่ ๘ ตำบลร่มเมือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงลูกอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน