ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ
๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน