ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน