ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ข่าวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี ๖๒
  รายละเอียด : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน