ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 62 ถึง ก.ย. 62)
  รายละเอียด : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรีมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 62 ถึง เดือน ก.ย. 62) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน