ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโคชน ดูแลเรื่องการถ่ายมูลโคชนบนถนนในเขตเทศบาลเมือง
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโคชน ดูแลเรื่องการถ่ายมูลโคชนบนถนนในเขตเทศบาลเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน