ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านนาภู่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านาภู่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน