ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน