ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้ประกาศเรียประชุมสภาเทศบาลสมัย สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน