ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน