ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียด : ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 482 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน