ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง ม. 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน