ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน