ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมสภากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน