ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน