ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจะปี พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจะปี พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน