ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
  รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน