ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง มีมติที่ประชมสภากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน