ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียด : คำสั่งเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน