ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 64 ถึง ก.ย. 64)
  รายละเอียด : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน