ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คิวอาร์โค้ด สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียด : คิวอาร์โค้ด สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน