ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน