ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง
  รายละเอียด : ราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน