ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พร้อมทั้งบุคลากรเทศบาลตำบลร่มเมือง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง การประชุมครั้งนี้หวังจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลร่มเมือง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยกระตุ้นการยกรับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน