ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
  รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายก่อเกียรติ อินทสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นางอารีย์ สังข์ทอง ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง พนักงานข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ โดยการเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน