ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน